Апостиль є спеціальним штампом, що проставляється уповноваженими органами країни видачі та засвідчує достовірність офіційних документів. Наявність апостиля на документі наділяє такий документ юридичною силою в країнах-учасницях Гаазької Конвенції, в яку входять крім входять ще 112 держав.

В Україні апостиль проставляють не всі Міністерства і така процедура, як правило, є досить трудомісткою. Звернувшись до нашого професійного агентства, ви можете уникнути низки бюрократичних процедур та оформити апостиль у максимально стислі терміни. Часто штамп апостиля проставляється безпосередньо на документі, що дає можливість використати такі документи на території інших країн, причому в таких державах документ матиме повну юридичну силу.