Нотаріальне засвідчення перекладу є процедурою завірення підпису перекладача й того, що перекладений текст цілком відповідає змісту документа.

Відповідно до українського законодавства, переклад документів, що надалі підлягають нотаріальному засвідченню, може виконуватися лише дипломованим перекладачем. Тому, перш ніж поставити нотаріальне засвідчення на перекладений документ, нотаріус зобов’язаний встановити особу лінгвіста та наявність в нього відповідної освіти. Дані особи, яка перекладала документи, вносяться до спеціального реєстру, і тільки після цього нотаріус має право засвідчити підпис перекладача.

Переклад та нотаріальне засвідчення документів (Київ)

Для того, щоб нотаріально засвідчити переклад, необхідно надати до бюро перекладів оригінал документа або його завірений дублікат. Відтак, переклад виконує дипломований лінгвіст, а потім оригінал та перекладений документ зшиваються й передаються нотаріусові для засвідчення.

Нотаріальне засвідчення документів передбачає виконання таких вимог:
● Надаються оригінали документів, або їхні нотаріально завірені копії.
● Документи не мають містити помилок, виправлень та інших дефектів. У разі, якщо це декілька документів, вони мають бути прошиті та пронумеровані.
● Документи, видані в іншій країні, мають бути апостильовані або легалізовані в консульстві країни, яка видала такий документ.

Існує низка причин, коли документ не може бути засвідчено. Бюро перекладів «GoldenTime» може завірити переклад власною печаткою, в разі, якщо переклад було здійснено нашими лінгвістами.

Нотаріальне засвідчення перекладів. Вартість

Нотаріальне засвідчення перекладених документів розраховується в індивідуальному порядку. Зазвичай розрахунки здійснюються за принципом: за 1 документ або підпис лінгвіста, незалежно від обсягу. Дублікат документа, зшивання, роздрук та мито, яке стягується нотаріусом, входять у вартість послуги. Засвідчення у нотаріуса розраховується так само – за 1 одиницю документа.

Бюро перекладів «GoldenTime» надає послуги дипломованих перекладачів для здійснення перекладу і нотаріального засвідчення документів.