FORMULARZ WYCENY TŁUMACZENIA

Please type your full name.
Nieprawidłowe dane wejściowe
Invalid email address.
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Załącz plik do wyceny
Неверный ввод

Aby poznać dokładną cenę tłumaczenia, należy zostawić zapytanie, aw możliwie najkrótszym czasie otrzymasz odpowiedź o kosztach i warunkach zlecenia.

  • Cena wskazuje koszt tłumaczenia 1 strony warunkowej na wspólny temat, np. Dyplom, zaświadczenie, zaświadczenie o niekaralności, jedna strona paszportu, ul. O urodzeniu
  • Za normę przyjmuje się 1 stronę tłumaczeniową - 1800 znaków ze spacjami.
  • Koszt tłumaczenia obejmuje pracę tłumacza i korektę.
  • Cena nie obejmuje notarialnego poświadczenia tłumaczenia, pieczęci biura, zachowania formatu zgodnego z oryginałem, formatowania.
  • Dokumenty krótsze niż pół strony są oceniane jako 0,5 strony warunkowej (minimalne zamówienie);
  • Ceny biura tłumaczeń Golden Time w Kijowie to stosunek ceny, jakości i warunków tłumaczenia. Tłumaczymy na ponad 50 języków. Cena tłumaczenia może zależeć od przedmiotu tłumaczenia. To samo z pilności zamówienia.

?????????