Tłumaczenie medyczne

Tłumaczenie medyczne jest skomplikowaną i odpowiedzialną procedurą. Podczas tłumaczenia medycznego językoznawca musi rzetelnie i dokładnie przekazać tekst napisany przez autora. Wynika to z faktu, że terminologia medyczna i fragmenty opisowe nie tolerują niezgodności. Dlatego tłumacz musi nie tylko doskonale władać językiem obcym, ale znać także podstawy medycyny i terminologii medycznej.

 

Ponadto nigdy nawet najnowocześniejsza sztuczna inteligencja nie zastąpi dyplomowanego językoznawcy, który od wielu lat pracuje w tej dziedzinie i zna się na wszystkich niuansach, tych najdrobniejszych szczegółach terminologii. Nie wspominając już o tym, że chodzi o ludzkie życie i zdrowie. Biuro Tłumaczeń Golden Time rozumie to i traktuje tłumaczenia medyczne ze szczególną odpowiedzialnością, zapewniając tłumaczenia wysokiej jakości w tej dziedzinie.

 

Kiedy może być potrzebne tłumaczenie medyczne?

W przypadku, gdy Państwa firma wchodzi na nowe rynki innych krajów, z określonym produktem lub usługą, konieczne jest dostosowanie tego produktu lub usługi do takiego rynku w jak największym stopniu, czego nie można zrobić bez tłumaczenia wysokiej jakości. Ponadto, jeśli produkt podlega certyfikacji w danym kraju, konieczne będzie przygotowanie całej dokumentacji w celu złożenia do odpowiednich organów. Niżej wymienimy jedynie krótką listę tego, co może wymagać przetłumaczenia w przypadku wejścia na nowy rynek:

  •     Certyfikacja produktów na rynkach lokalnych
  •     Lokalizacja interfejsu użytkownika
  •     Instrukcje użytkowania / dokumentacja techniczna
  •     Badania kliniczne
  •     Opakowanie
  •     Broszury
  •     Informacje marketingowe
  •     Informacje dystrybucyjne
  •     Lokalizacja stron internetowych
  •     Dokumentacja prawna

 

Kontrola jakości jest zapewniona przez trzypoziomową kontrolę po oddaniu pracy przez tłumacza: pomocnicze programy komputerowe pomagają zidentyfikować możliwe niedokładności w liczbach i ustalonej terminologii (w przypadku bazy terminologicznej), następnie tekst jest weryfikowany przez redaktora z wykształceniem medycznym, a na końcu korektor w razie potrzeby dostosowuje tekst dokumentu do leksykalnych, gramatycznych, interpunkcyjnych i innych norm języka docelowego. Wynikiem jest tłumaczenie "pod klucz", z którego Klient zawsze zostaje zadowolony.

 

JAK PRACUJEMY

JAK PRACUJEMY

FORMULARZ WYCENY TŁUMACZENIA

Please type your full name.
Nieprawidłowe dane wejściowe
Invalid email address.
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Załącz plik do wyceny
Неверный ввод
?????????