NA WSZYSTKIE USŁUGI RABAT DO 20%
Apostille na Ukrainie
APOSTILLE

Apostille to pieczęć na dokumencie, która jest umieszczona przez Ministerstwo kraju wydania. Taka pieczęć pozwala uznać taki dokument za ważny na terytorium państw, które podpisały odpowiednią Konwencję haską z 1961 roku. Przy czym taki dokument nie wymaga dodatkowej legalizacji. Aby uzyskać pełny dokument apostille "pod klucz", konieczne jest tłumaczenie dokumentu i Apostille oraz poświadczenie tłumaczenia przez notariusza. W tej formie dokument zostanie przyjęty w każdej instancji kraju sygnatariusza Konwencji haskiej.

Apostille umieszcza się na następujących dokumentach:
  • dokumenty stanu cywilnego (narodziny, małżeństwo, rozwód, itp);
  • dokumenty notarialne;
  • dokumenty sądowe;
  • dokumenty edukacyjne (certyfikaty, dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły średniej);
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • dokumenty fiskalne.
Apostille na Ukrainie

Niektóre dokumenty jesteśmy w stanie poświadczyć klauzulą apostille w ciągu 1-2 dni. Prosimy Państwa o kontakt z naszym menadżerem, aby uzyskać więcej informacji! Prosimy zauważyć, że na Ukrainie klauzula apostille jest umieszczana tylko na dokumentach wydanych na Ukrainie!